Kamera błądzi

Posted on Wed 01 February 2017 in literature • 1 min read

Krzyk
rozpoczyna nie tyle wiersz
ile czynność: jest

Wrzask
co wydaje dźwięk,
ale obraz też.

Człek
— temu się wydaje,
że ma "mnie"

Wrzask
z lustra patrzy
na go zwierz.

Krzyk
co się kończy wierszem
gest

jesień 2008