***

Posted on Wed 01 February 2017 in literature • 1 min read

Mieć strach znaczy musieć iść
Od siebie
Wyolbrzmiać w wydobytą przestrzeń

Inaczej: wnętrostwo duszy, kończenie
Będą się ściany zamykać
Będzie się horyzont przybliżał
Niepostrzeżenie.

Zatem tam dopiero gdzieś jestem
Nie wiadomo jak wyglądający
Na zadowolonego pewnie.

Tutaj ja zazdrosny.
Chcę mieć wszystko dla siebie.
Tamten pewnie o mnie nie wie.
Jest zdziwiony.
Czeka.

A ten strach jest wszystkim pomiędzy
Rozsiewanej z dwu końców niewiedzy.